Overzicht

Behandeling toxisch schildklieradenoom

RABITO-studie loopt inmiddels in zeven ziekenhuizen

  • 24 november 2023

Al zeven Nederlandse ziekenhuizen zijn gestart met includeren voor de RABITO-studie: een gerandomiseerde studie waarin de behandeling van het toxisch schildklieradenoom wordt geëvalueerd. In deze studie wordt behandeling met radioactief jodium (I-131) vergeleken met behandeling met radiofrequente ablatie (RFA).

Uit kleinere studies is gebleken dat zo’n 60-75% van de patiënten na een eerste behandeling met RFA euthyreoot worden en hypothyreoïdie niet of nauwelijks optreedt. Bij een tweede behandeling stijgt dit tot 90%. Bij ongeveer 10% van de patiënten zijn meer dan twee behandelingen nodig. Het aantal onderzochte patiënten is echter klein (slechts 188 wereldwijd), follow-up is in veel onderzoeken slechts enkele maanden en een rechtstreekse vergelijking met de standaardbehandeling met I-131 is nog nooit gemaakt. De RABITO-studie, gesubsidieerd door ZonMw, moet hier verandering in brengen.

De belangrijkste onderzoeksvraag is of RFA tot een vergelijkbaar succespercentage kan leiden als I-131, maar met minder onwenselijke iatrogene hypothyreoïdie. Daarnaast wordt er gekeken naar patiëntervaringen, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. Hebt u een patiënt met hyperthyreoïdie veroorzaakt door een toxische schildkliernodus? Deze kan dan naar een van de deelnemende centra verwezen worden. Patiënteninformatie en in- en exclusiecriteria zijn te vinden op: bitly.ws/ZfDs. Ook deelnemen als studiecentrum? Neem dan contact op via: RABITOstudie@rijnstate.nl