Overzicht

Sturing van ketogenese door vasten

  • 30 mei 2022

Nieuw onderzoek geeft meer inzicht in de rol van immuuncellen bij metabole homeostase tijdens het vasten.1 De resultaten tonen aan hoe macrofagen in de lever een directe invloed uitoefenen op ketogenese door hepatocyten. Hiermee stippelen macrofagen ook een strategie uit, aldus de auteurs, waarmee het immuunsysteem de metabole toon kan zetten tijdens ontstekingsziekten en infectie. Ze ontdekten dat de glucocorticoïdreceptor (GR) een van de belangrijkste drivers is bij het herprogrammeren van het secretoom van macrofagen tijdens vasten. Het ontbreken van GR in de macrofaag remt de inductie van ketogenese tijdens vasten, en daarnaast ook endotoxemie.