Overzicht

Subsidie voor stressonderzoek prof. Liesbeth van Rossum

  • 15 juli 2022

Prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC te Rotterdam, heeft een zogeheten Zwaartekrachtsubsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hiermee gaat ze haar studies naar stress en stress-gerelateerde ziekten, zoals obesitas, hart- en vaatziekten en mentale ziekten, verder verdiepen.

Van Rossum maakt deel uit van een consortium met daarin onderzoekers van het Erasmus MC, VU Amsterdam, UMC Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente. Zij ontwikkelen binnen het project Stress-in-Action nieuwe methoden om stress in het dagelijks leven te meten en te reduceren. De achterliggende doelstelling is het helpen voorkomen van stress-gerelateerde ziekten. Het consortium krijgt 19,6 miljoen euro, waarvan 3,6 miljoen naar onderzoekers in het Erasmus MC gaat.

‘Als stress vaak voorkomt en lange tijd hoog blijft, kan dit depressie, angst en burn-out veroorzaken, maar ook obesitas, hart- en vaatziekten, en diabetes’, aldus Van Rossum. Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan naar stress, is over de individuele patronen van stressreacties nog weinig bekend. Van Rossum: ‘We weten ook niet hoe stress bij een individu goed te meten is. Hierdoor is onvoldoende bekend welke gevolgen dagelijkse stress heeft voor de gezondheid op de langere termijn en hoe deze op individueel niveau kan worden aangepakt.’

De technologie en methoden om stressonderzoek van het laboratorium naar het dagelijks leven te verplaatsen zijn vooruitgegaan, stelt Van Rossum. ‘Dit maakt de ontwikkeling van nieuwe monitoring en interventiestrategieën mogelijk. We willen in kaart brengen hoe reacties op stress in het dagelijks leven voortkomen uit het samenspel tussen genetische aanleg, omgevingsfactoren, duur en mate van de stress, en persoonsspecifieke factoren. Ook brengen we in kaart hoe de schadelijke effecten op de gezondheid ontstaan en ook hoe die kunnen worden voorkomen.’

In totaal heeft de regering ruim 142 miljoen euro toegekend voor zeven consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten.

Bron: Erasmus MC