Overzicht

Waarom vitamine D niet langer vergoed wordt

  • 15 juli 2022

Begin mei 2022 adviseerde Zorginstituut Nederland aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om vitamine D niet langer te vergoeden uit het basispakket. De minister heeft dit advies inmiddels overgenomen. Naar aanleiding van de commotie hierover heeft het Zorginstituut dit advies toegelicht.

Lage sterktes vitamine D worden al sinds 2019 niet meer vergoed uit de basisverzekering, omdat vergelijkbare en betaalbare alternatieven verkrijgbaar zijn in de vrije verkoop. Het onbedoelde gevolg is geweest, dat veel mensen zijn overgegaan op een hogere sterkte, die wél op recept wordt voorgeschreven. Zij nemen dan eens per week of per maand een hogere dosis in plaats van eens per dag een lage dosering. Hierdoor krijgen nog steeds 1,5 miljoen mensen vitamine D voorgeschreven en vergoed. Dit is geen passende zorg, aldus het Zorginstituut. De kosten voor vitamine Dmiddelen zijn de laatste jaren zelfs gestegen in plaats van gedaald. Een indicatie: vitamine D kost 79 euro per persoon per jaar als het wordt vergoed uit het basispakket: 37 euro voor het middel zelf en 42 euro aan apotheekkosten. Dat is ruim tien keer zoveel als de 7,30 euro die iemand minimaal kwijt is voor zelfgekochte vitamine D.

Desgevraagd heeft het Zorginstituut daarom nu geadviseerd, vitamine D per 2023 helemaal niet meer te vergoeden. Het bleek praktisch gezien niet mogelijk om een uitzondering te maken voor mensen met bepaalde aandoeningen of kwetsbare groepen. Het is ook niet mogelijk onderscheid te maken tussen mensen met een hoog of een laag inkomen, aldus het instituut. 'Vanwege de relatief lage kosten is dan ook gekozen voor het vergoeden voor niemand.' Met dit advies komt er 129 miljoen euro beschikbaar voor zorg waarvoor het wél noodzakelijk is om deze te verzekeren. Als mensen de kosten niet zelf kunnen betalen, kunnen zij gebruikmaken van gemeentelijke en fiscale regelingen die hen hierin kunnen ondersteunen, zoals de bijzondere bijstand.