Overzicht

VERTAALSLAG NAAR PRAKTIJK

Werkdocument Turnersyndroom

  • 27 februari 2023

Het Vlaams-Nederlands Multidisciplinair Netwerk Turner Syndroom heeft samen met Nederlandse en Vlaamse patiëntenverenigingen het werkdocument Turnersyndroom opgesteld. Aanleiding was de publicatie van de internationale consensusrichtlijn Turner syndroom in juni 2017. Het werkdocument Turnersyndroom is een leidraad voor de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals die werken met kinderen en/of volwassenen met het Turnersyndroom. Het document beoogt praktische handvatten te geven voor de behandeling en begeleiding van deze patiënten en een vertaalslag te maken van de internationale richtlijn naar de Vlaams-Nederlandse situatie. Het 90 pagina’s tellende document kan worden gedownload vanaf www.nve.nl/aandoening/turner.