Overzicht

Gegevens van uw NVE-profiel

  • 2 december 2021
  • 1 min.
  • Nieuws NVE
  • Vereniging

Bestuurswisselingen JNVE

Onlangs hebben twee leden van het huidige JNVE-bestuur aangekondigd hun bestuurstaken aan het einde van dit congresjaar neer te leggen. Wij zijn daarom op zoek naar twee enthousiaste aspirant JNVE-bestuursleden met een passie voor endocrinologie en onderzoek! Houd onze website en LinkedIn-pagina in de gaten voor alle laatste nieuwtjes en updates rondom het congres, de aankomende sollicitatieronde en de deadline voor aanmeldingen:

Contact: jnve@nve.nl


Twee oraties aan de UvA

Donderdag 2 december 2021 zullen prof. dr. Mireille Serlie en prof. dr. Peter Bisschop, beiden benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, hun hoogleraarsambt openlijk aanvaarden. Zij doen dat door na elkaar hun rede uit te spreken in de Aula van de Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui. De rede van prof. dr. Serlie is getiteld Hongerige Hersenen, die van prof. dr. Bisschop Hormonen InZicht.


Gegevens van uw NVE-profiel

De NVE vraagt al haar leden om de gegevens in hun profiel op www.nve.nl te controleren. Wijzigingen kunt u doorgeven aan het secretariaat: secretariaat@nve.nl. Als uw gegevens correct zijn maar u ontvangt het tijdschrift Endocrinologie niet, neemt u dan contact op het het secretariaat.


ESE Centres of Special Interest

De European Society of Endocrinology (ESE) ontwikkelt een Europese kaart van centra voor endocrinologie, zogeheten Centres of Special Interest (CoSI), met als doel communicatie en samenwerking tussen centra in heel Europa te stimuleren. Voor meer informatie over de voordelen en aanmelding, zie www.ese-hormones.org.