Overzicht

Geslaagd: een virtueel NVE-jaarcongres

  • 8 maart 2021
  • 3 min.
  • Nieuws NVE
  • Vereniging

Het sterk ingekorte programma bestond uit vier modules van elk een uur. De openingslezing werd verzorgd door prof. dr. Thera Links van het UMCG, die een aantal doorbraken uit 2020 binnen de endocrinologie belichtte. Ze noemde onder meer antigeenspecifieke immuuntherapie met ATX-GD-59 bij de ziekte van Graves; teprotumumab bij Graves’ orbitopathie; hoogselectieve kinaseremmers (pralsetinib en selpercatinib) bij schildkliercarcinoom met RET-genfusies; en dabrafenib plus trametinib bij schildkliercarcinoom met BRAF-mutaties.

Prof. dr. Bruce Wolffenbuttel uit het UMC Groningen nam de tweejaarlijkse Laqueur-lezing voor zijn rekening. Hij bepleitte onder meer profylactische behandeling met nitisinon van de zeldzame ziekte alkaptonurie; een goede definitie van zwangerschapsdiabetes op basis van de bestaande evidence; het benaderen van de schildklier als complex orgaan dat grote impact kan hebben op de levenskwaliteit; en preventie als belangrijke dimensie van metabole stoornissen.

Prijswinnaars

De NVE-Ipsenprijs voor het beste klinische artikel ging naar dr. Eva Coopmans (foto) van het Erasmus MC voor het artikel Eucaloric very-low-carbohydrate ketogenic diet in acromegaly treatment, verschenen in de New England Journal of Medicine (2020;382(22):2161-2). De NVE-Ipsenprijs voor beste niet-klinische artikel was voor Mark Pomerantz, eerste auteur van Prostate cancer reactivates developmental epigenomic programs during metastatic progression (Nature Genetics. 2020;52(8):790-9). Bij afwezigheid van Pomerantz werd de prijs in ontvangst genomen door dr. Wilbert Zwart van het Nederlands Kanker Instituut. De NVE-Proefschriftprijs, tot slot, ging naar dr. Stefan Groeneweg (foto) van het Erasmus MC. Groeneweg belichtte zijn proefschrift Thyroid hormone transporters: from molecules to patients vorig jaar al kort in dit tijdschrift (nummer 2, juni 2020). Centraal in dit kloeke boekwerk staan de gevolgen van MCT8-deficie╠łntie en de behandeling ervan met de T3-analoog tiratricol. Eerder won Groeneweg al de NVE-Ipsenprijzen voor het beste klinische artikel uit 2019 en voor het beste niet-klinische artikel uit 2018. Breed grijnzend zei hij daarom: ‘De NVE-Proefschriftprijs ontbrak nog in mijn verzameling’.