Overzicht

NVE-Novo Nordisk Award voor “guiding father” prof. Aart Jan van der Lelij

  • 9 maart 2020
  • 6 min.
  • Nieuws NVE
  • Vereniging

De jury hanteert vier criteria. Ten eerste excellente wetenschappelijke en/of klinische kwaliteiten. Die worden bij prof. dr. Van der Lelij onder meer weerspiegeld in zijn onderzoek naar groeihormoonmetabolisme, het helpen ontwikkelen van nieuwe producten, en ruim 300 publicaties. Ten tweede: impact op de endocrinologie, zowel nationaal als internationaal. Dr. Bisschop vatte deze impact samen met twee woorden: “guiding father”. Ten derde: sturend en/of innovatief zijn op het gebied van de endocrinologie. Wat dat aangaat is prof. dr. Van der Lelij altijd een rolmodel geweest, aldus de jury. Het vierde criterium betreft de inzet voor de NVE. Hier volstaat al te zeggen dat hij de vereniging voorzat tussen 2005 en 2008 en toen het tijdschrift heeft helpen oprichten dat u nu leest. Aansluitend hield prof. dr. Van der Lelij een lezing met als titel: Believe what you see, even if it does not make any sense. Hij beschreef inspirerende eigen lijnen van onderzoek met onverwachte uitkomsten, onder meer naar het krachtige ‘hongerhormoon’ ghrelin, dat diabetes kan helpen induceren.