Overzicht

Werkdocument Turner Syndroom

  • 26 augustus 2022
  • NVE

Het Vlaams-Nederlands Multidisciplinair Netwerk Turner Syndroom heeft samen met Nederlandse en Vlaamse patiëntenverenigingen het werkdocument Turner Syndroom opgesteld. Dit naar aanleiding van de publicatie van de internationale consensusrichtlijn Turner-syndroom in juni 2017. Het werkdocument is een leidraad voor de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals die werken met kinderen en/of volwassenen met het syndroom van Turner. Het document beoogt praktische handvatten te geven voor de behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Turner en een vertaalslag te maken van de internationale richtlijn naar de VlaamsNederlandse situatie. Het werkdocument is te vinden op de site van de NVE: www.nve.nl/aandoening/turner.