Overzicht

WINNAAR NVE-NOVO NORDISK AWARD 2023

Wouter de Herder ‘wereldberoemd in Kralingen’

  • 6 maart 2023
  • NVE

Tijdens de Dutch Endocrine Meeting (DEM), die 2 en 3 maart in Noordwijkerhout plaatsvond, kreeg prof. dr. Wouter de Herder van het Erasmus MC de NVE-Novo Nordisk Award 2023. Zijn lezing was luchtig en vol humor, maar bevatte ook een duidelijke boodschap: dat de endocrinologie terughoudend moet zijn delen ervan te laten ‘annexeren’ door andere specialismen.

Foto (kleur) Wouter de Herder met award
Prof. dr. Wouter de herder met de NVE-Novo Nordisk Award.

Wat heeft een Kralingse supermarkt die ooit als Den Toom door het leven ging, te maken met De Herder en met de endocrinologie? De Herder woont zelf in Kralingen, dat in 1895 werd geannexeerd door Rotterdam. Den Toom, dat zich (terecht) ‘wereldberoemd in Kralingen’ noemde, werd in 1996 geannexeerd door Albert Heijn en heet nu ook zo. Eveneens zijn veel onderdelen van de endocrinologie in de loop der tijd geannexeerd door andere specialismen, aldus De Herder: hormonale kankertherapie, therapie van botmetastasen, osteoporose (deels), primaire hypothyreoïdie, virale thyroïditis, refractair schildkliercarcinoom, hypercalciurie/nierstenen, andrologie en vruchtbaarheidsstoornissen. Daar staat overigens een aantal nieuwe kansen en werkterreinen tegenover, met name endocriene complicaties van immunotherapie bij kanker, obesitas, endocrine disruptors, en transitie. De bovengenoemde annexaties hebben bij endocrinologen niet veel weerstand gewekt; daarentegen stuitte het herdopen, in 2022 door de WHO, van hypofyseadenoom in hypofysaire neuro-endocriene tumor (pituitary neuroendocrine tumor: PitNET) internationaal wél op veel verzet bij endocrinologen.
Hoe dan ook, met iets tussen voldoening en zelfspot in, was De Herder trots dankzij de NVE-Novo Nordisk Award nu zelf ook ‘wereldberoemd in Kralingen’ te zijn – al kan hij er nog steeds vrij rustig over straat.

‘Uitzonderlijk sterk wetenschappelijk profiel’

Het juryrapport voor de NVE-Novo Nordisk Award roemde De Herders ‘uitzonderlijk sterke bijdrage aan de endocrinologie in de totale breedte’ en vindt hem een belangrijk rolmodel. Een citaat: ‘Wouter heeft een uitzonderlijk sterk wetenschappelijk profiel, en is een absolute autoriteit in het vakgebied – zowel nationaal als internationaal – met meer dan 500 gepubliceerde artikelen. Hij was bestuurslid van de NVE tussen 2009-2014, en is hier nog steeds actief bij betrokken als voorzitten van de NVE Academy Education Committee. Ook dient hij als voorzitter van het jaarsymposium, en draagt hij actief bij aan het tijdschrift Endocrinologie met zijn blik op de geschiedenis van de endocrinologie. Ook als ESE-lid is hij uiterst actief, en draagt hij hiermee substantieel bij aan de endocrinologie op internationaal niveau.’