Tijd

  • 2 min.
  • Voorwoord
Foto (kleur) Sander Kooijman
Beeld: Par-pa fotografie

Ik kan oprecht zeggen dat het hoofdredacteurschap van dit tijdschrift een van de leukste taken als voorzitter van de NVE is. Je bedenkt samen met de redactieraad welke onderwerpen aan bod moeten komen waarna de eindredacteur ermee aan de slag gaat en journalisten op pad stuurt. Soms heeft de journalist nog verdere instructies of ideeën voor gespreksonderwerpen nodig, maar vaak zie ik enkel het eindproduct voorbijkomen waarbij mijn brein meestal direct in de modus van de wetenschapper schiet, en ik na het rechttrekken van inconsistenties gelijk na begin te denken hoe ik als onderzoeker bij zou kunnen dragen aan verdere kennisontwikkeling.

Dat gezegd hebbende moet ik helaas ook concluderen dat er zoveel veranderingen binnen de vereniging gaande zijn die mijn aandacht nodig hebben, waaronder de overgang naar een nieuw congresbureau en de herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement, dat ik er simpelweg de tijd niet meer voor heb naast mijn reguliere baan als wetenschappelijk onderzoeker. Hoe fijn is het dan om aan te kunnen kondigen dat dr. Koen Dreijerink (internist-endocrinoloog Amsterdam UMC) bereid is om het hoofdredacteurschap op zich te nemen. Hij heeft ook al enkele jaren ervaring als lid van de redactieraad en ik ben er daarom ook van overtuigd dat het tijdschrift bij hem in goede handen is.

Inhoudelijk gezien ligt er ook weer een prachtige editie van Endocrinologie onder uw neus, en toeval of niet, in deze laatste editie onder mijn hoofdredacteurschap extra aandacht voor onderzoek. Zo komen dr. Layal Chaker en prof. dr. Edward Visser aan het woord als recente laureaten van respectievelijk de VENI- en VIDI-programma’s, en beschrijft prof. dr. Daniël van Raalte als kersverse hoogleraar recente inzichten in het ontstaan en voorkomen van nierschade bij diabetes. Als jonge doctor geeft Rick de Vries toelichting op de ontwikkeling van een implantaat om eilandjes van Langerhans te transplanteren zonder kapselvorming. Genderverschillen lijkt een overkoepelend thema te zijn, wat mijns inziens een goede ontwikkeling is.

Tot slot wil ik u graag wijzen op de aankomende nascholingen en wetenschappelijke bijeenkomsten, deze zijn te vinden in de agenda verderop in het tijdschrift en op de NVE-website. Nieuw komend jaar bij de Dutch Endocrine Meeting is een verpleegkundig programma naast de klinische en basaal wetenschappelijke programma’s met vele (inter)nationale gastsprekers. Fijn om u daar te mogen begroeten en als u ook de tijd wil nemen om aan te sluiten bij de algemene ledenvergadering, het NVE-bestuur hoort namelijk graag uw visie op alle ontwikkelingen in ons dynamische vakgebied.

Sander Kooijman
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie