Overzicht

Testosteron undecanoaat volledig vergoed

  • 25 november 2022

Testosteron undecanoaat (TU; merknaam Nebido®) wordt sinds 1 oktober 2022 volledig vergoed. Het is een mooi voorbeeld hoe een gezamenlijke aanpak vanuit verschillende verenigingen uiteindelijk (na 10 jaar) succes heeft.

TU is in Nederland sinds 2012 op de markt als langwerkende intramusculaire injectie. Binnen het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zat TU in hetzelfde cluster als de kortwerkende testosteroninjecties, waardoor er een aanzienlijke eigen bijdrage nodig was. Dit, terwijl de behandeling met testosterongel – die gemiddeld duurder is dan TU per injectie – wel wordt vergoed.
Onlangs heeft het Zorginstituut het standpunt ingenomen dat TU en kortwerkende testosteroninjecties niet meer onderling vervangbaar zijn, Dit was gebaseerd op een netwerk meta-analyse, richtlijnen van de beroepsgroep en een door de patiëntenverenigingen uitgevoerd gebruikersonderzoek. De minister van VWS heeft dit advies overgenomen. Hiermee zijn ook de inperkingen die golden bij de vorige clustering vervallen, waardoor de nieuwe regeling ook geldt voor de hormoonbehandeling van genderincongruentie.
De aanvraag bij het Zorginstituut is gedaan in samenwerking met Nederlandse Hypofyse Stichting, Transvisie, Nederlandse Klinefelter Vereniging, Stichting Zaadbalkanker en de NVE.