Overzicht

Rapportcijfer

  • 9 maart 2020

Het NVE-tijdschrift Endocrinologie krijgt van zijn lezers een hoog rapportcijfer: 7,8. Uit de onlangs gehouden lezersenquête blijkt dat twee derde van de respondenten, indien daartoe gemachtigd, niets aan het tijdschrift zou veranderen. Veel nuttige suggesties voor verbetering waren er ook.

Tevredenheid over de bediening van de aandachtsgebieden (%)
Tevredenheid over de bediening van de aandachtsgebieden (%)

In 2013 is voor het eerst een dergelijke enquête gehouden, waar toen een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 uit rolde. Het online onderzoek was bedoeld om te kijken in hoeverre het tijdschrift aan de verwachtingen van de lezers voldoet en welke onvervulde wensen er leven. De respons was met 17% volgens verwachting. Van de respondenten is ruim 70% werkzaam in een academisch of topklinisch centrum. Behalve internist-endocrinologen zijn ook goed vertegenwoordigd de algemeen internisten (28%), klinisch chemici (16%), en basale onderzoekers (12%).

Keuze onderwerpen

Endocrinologie wordt goed gelezen: 24% van de respondenten leest alle artikelen, 45% leest ongeveer de helft. Algemene redactionele aspecten worden vrijwel unaniem als minstens voldoende beoordeeld; een ruime meerderheid vindt met name de volgende aspecten “goed” of “zeer goed”: leesbaarheid; betrouwbaarheid van de inhoud; onderwerpkeuze; layout, fotografie en illustraties; lengte en variatie van de artikelen. Alleen de diepgang kan volgens ruwweg de helft van de respondenten beter. Tussen de 49 en 81% vindt dat voor elk van de gesuggereerde onderwerpen voldoende aandacht is. Er zou meer aandacht mogen zijn voor gonaden (vindt 25%), bot (25%), erfelijke ziekten (20%) en groei (18%). Opvallend was hoe vaak nieuwe richtlijnen “zeer belangrijk” worden gevonden: door 52%. Eveneens als “zeer belangrijk” aangemerkt zijn met name klinisch onderzoek (31%), bij- en nascholingsagenda (27%), netwerken in de Nederlandse endocrinologie (22%), en fundamenteel en preklinisch onderzoek (21%).

Zeven van de tien respondenten zouden als hoofdredacteur niets aan het tijdschrift veranderen.
Suggesties voor veranderingen waren onder meer: meer aandacht voor preklinische endocrinologie, voor best practices, voor lopende Nederlandse studies en mogelijkheden tot inclusie, en voor ontwikkelingen in andere vakgebieden die (mogelijk) van belang zijn voor de endocrinologie.

Hoe veel van het tijdschrift gelezen wordt (%)

Hoe veel van het tijdschrift gelezen wordt (%)

(Duiding van) toppublicaties

Ruim driekwart van de respondenten raadpleegt geen andere Nederlandstalige bronnen over de endocrinologie. De meest genoemde alternatieve bron was het Bijnier- NET. Ronduit positief is gereageerd op de mogelijkheid van een periodiek overzicht van belangrijke wetenschappelijke (top) publicaties uit internationale endocriene vaktijdschriften: driekwart juicht dit idee toe. Ook geeft 71% aan, behoefte te hebben aan duiding van deze publicaties specifiek voor de Nederlandse situatie.

Alle deelnemers aan de enquête worden bedankt voor hun moeite. De resultaten worden gebruikt om Endocrinologie nog beter te laten voldoen aan de wensen van u als lezer.

Geseald in bio-based folie

Meerdere respondenten hadden opmerkingen over de folie waarin het tijdschrift wordt verstuurd. Dit is geen plastic, maar een bio-based folie gemaakt van suikerriet die 100 procent recyclebaar is (wel weggooien in de bak voor plastic!).